Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u nastojanju da unaprijedi usluge za svoje osiguranike i smanji administrativne prepreke, već je poduzeo značajne korake ka olakšavanju pristupa pravima građana ukidanjem potrebe za dostavljanjem CIPS prijava. Ovaj korak je učinjen u interesu građana, a Vlada Kantona Sarajevo je danas donijela zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva, uprave i zavodi da podnesu zahtjeve za stalni pristup podacima (web servisu) Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).

Prema riječima direktora Zavoda, Muamera Kosovca, ovo unapređenje je dio kontinuiranih aktivnosti menadžmenta Zavoda usmjerenih na poboljšanje procesa poslovanja i jednostavniji način ostvarivanja prava osiguranika na zdravstvenu zaštitu.

„Ovim potezom, osigurana lica Zavoda više ne moraju prilagati potvrdu o mjestu prebivališta, poznatu kao CIPS prijava, prilikom ostvarivanja svojih prava u Zavodu“, naglasio je direktor Kosovac.

Dugi redovi i čekanja za izdavanje ovog dokumenta predstavljali su značajan problem, opterećujući građane i stvarajući nepotrebne gužve u institucijama.

"Osiguranici su nam u stalnom fokusu i na prvom mjestu. Zavod kontinuirano radi na unapređenju prava osiguranika i olakšavanju pristupa njihovim pravima. Odluka o ukidanju potrebe za dostavljanjem CIPS prijava je samo jedna u nizu realiziranih aktivnosti koje potvrđuju našu predanost poboljšanju usluga", pojasnio je direktor Kosovac.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sada ima mogućnost pristupa podacima iz evidencije koju vodi IDDEEA, omogućavajući direktnu provjeru mjesta prebivališta svih onih koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava, poštujući sve sigurnosne elemente zaštite ličnih podataka. Na taj način, Zavod po službenoj dužnosti dobiva potrebne podatke, što znači da građani ne moraju više čekati u redu za izdavanje potvrde o mjestu prebivališta.

Ovaj napredak dokazuje posvećenost Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pružanju efikasne i korisnički orijentisane usluge, kontinuirano radeći na olakšavanju procesa i unapređenju prava svojih osiguranika.