Zavod Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu za ukidanje Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Građani Kantona Sarajevo do sada su plaćali  paticipaciju za više od četrdeset usluga prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i ukoliko bude usvojena inicijativa Zavoda paticipacija u liječenju se više neće morati plaćati.

Kako je istakao direktor Zavoda Muamer Kosovac: „ Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom zdravstva i Vladom Kantona Sarajevo, Zavod  je pokrenuo inicijativu za ukidanje paticipacije. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim želimo omogućiti što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu našim osiguranicima. Zajedno sa Vladom KS pokazujemo da rad u interesu građana može i treba da bude mnogo bolji nego u predhodnom periodu“ Usvajanjem ove inicijative od strane Upravnog odbora Zavoda i Skupštine Kantona Sarajevo građani Kantona Sarajevo neće imati obavezu plaćati participaciju niti za jednu uslugu u javnim zdravstvenim ustanovama.