- U saradnji sa UNDP osigurani brzi antigenski testovi -

Sarajevo, 03. novembar 2020. -  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osigurao je sredstva, te u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, proveo postupak za ugovaranje usluga PCR testiranja sa certificiranim privatnim laboratorijama. U izuzetno otežanim uslovima, usljed trenutne higijensko-epidemiološke situacije, razumijevajući hitnost te uloživši maksimalne napore, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je, u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, u roku od 5 dana uspio pripremiti i donijeti izmjene Plana nabavki za 2020. godinu te raspisati Javni poziv za usluge PCR testiranja. Tokom vikenda, zaključeni su ugovori sa tri privatne laboratorije: Privatni mikrobiološko parazitološki laboratorijPZU „Eurofarm-Centar Poliklinika”  te Privatna Zdravstvena ustanova Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „Nalaz“. Tokom današnjeg dana očekuje se potpisavanje ugovora sa još jednom laboratorijom,  Zdravstvenom ustanovom  „ALEA Dr.Kandić“. Imajući u vidu da je Javni poziv otvoren  14 dana, pozivamo i sve ostale koji  ispunjavaju uslove da se prijave, dostave svoje ponude i zaključe ugovore sa Zavodom.

Na ovaj način smo osigurali da se izvrši analiza svih prikupljenih uzoraka u JU Dom zdravlja KS, od kojih su neki već prije dva dana dostavljeni u privatne laboratorije, odmah po zaključenju ugovora. Takođe, na ovaj način su u narednom periodu osigurani dostatni kapaciteti za blagovremene analize svih uzoraka uzetih od osiguranika, a sve kako bi se građanima pružila adekvatna usluga.  Sve privatne laboratorije će biti uvezane u jedinstveni informacioni sistem  Zavoda, tako da će građani informacije o svojim nalazima moći dobiti putem naše viber aplikacije, ukoliko se registruju za takvu vrstu prijema nalaza. Za ovu namjenu je Zavod do kraja godine osigurao dodatnih  900.000 KM.

Interesi osiguranika Kantona Sarajevo su nam na prvom mjestu i spremni smo raditi i danonoćno kako bi osigurali uslove za blagovremeno pružanje usluga. U tom smislu, a putem zaključenog sporazuma sa UNDP, pokrenuli smo i postupak nabavke 10.000 brzih antigenskih testova u ukupnoj vrijednosti od oko 220.000 KM. Količina od 2.000 testova je već  isporučena, a u narednim danima će biti isporučeno i preostalih 8.000. Svakako ćemo i u narednom periodu aktivno pratiti stanje, i svoje poslovanje, usluge i finansijska sredstva, u mjeri u kojoj je to u nadležnosti Zavoda, usmjeravati u skladu sa prioritetima i potrebama osiguranika Kantona Sarajevo. Molimo sve građane i građanke Kantona Sarajevo da se i dalje ponašaju odgovorno, te da se svi zajedno pridržavamo mjera i preporuka zdravstvenih stručnjaka, kako bi se širenje virusa što prije zaustavilo i održalo pod kontrolom.