U cilju ekspeditivnosti i bolje usluge našim osiguranicima, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je planirao sredstva u iznosu od 3,3 miliona KM za zapošljavanje dodatnog kadra u JU Dom zdravlja KS, za koji ustanova dobije saglasnost Ministarstva zdravstva odnosno Vlade Kantona Sarajevo.

U svrhu sistemskog rješavanja problematike zapošljavanja nedostajućeg kadra, Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila inicijativu kojom bi se omogućilo zdravstvenim radnicima koji polože specijalistički ispit, da budu primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme u toj zdravstvenoj ustanovi, bez dodatne saglasnosti i provođenja javnog oglasa za prijem.