Kosovac: Obezbjedićemo jednakost i transparentnost naručivanja na specijalističke preglede

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac održao je sastanak sa predstavnicima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" i JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo.

Tema sastanka je bila „Kreiranje jedinstvenog kalendara naručivanja na specijalističke preglede u javnim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo“, odnosno elektronsko zakazivanje termina putem eUputnica. Cilj projekta je skraćivanje listi čekanja na zdravstvene usluge u Kantonu Sarajevo, izbjegavanje višestrukog naručivanja, transparentnost te jednakost u dostupnosti svih zdravstvenih usluga za svakog osiguranika.

Kako je rekao direktor Kosovac „Implementacija ovog projekta će značajno skratiti višemjesečna čekanja za pojedine specijalističke preglede a svim osiguranicima će na web stranici ZZO KS biti javno dostupne informacije o slobodnim terminima. Na ovaj način ćemo obezbijediti jednakost i transparentnost naručivanja na specijalističke preglede. Realizacija projekta neće iziskivati dodatne troškove za zavod niti osiguranike a intencija je da kapacitete informacionog sistema usmjerimo ka unapređenju poslovnih procesa i dobrobiti pacijenata.“

Jedan od zaključaka ovog sastanka je i ukidanje pisanih uputnica, odnosno vrlo brzo trebalo bi da zaživi elektronsko zakazivanje termina putem eUputnica. Nakon što budu uspostavljene liste termina u zdravstvenim ustanovama, sve detaljne informacije biće dostupne na internet stranici ZZO KS.