Direktor Kosovac: U prvom planu su nam osiguranici i unapređenje zdravstvene zaštite

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac razgovarao je sa predstavnicima Društva psorijatičara Federacije Bosne i Hercegovine o uvođenju terapije za liječenje psorijaze.

Direktor Kosovac je najavio da  će Zavod zdravstvenog osiguranja, u saradnji sa nadležnim institucijama u Kantonu Sarajevo, od 2024. godine uspostaviti Protokol o realizaciji programa biloške terapije za liječenje osiguranih lica oboljelih od umjerenog do teškog oblika psorijaze u Kantonu Sarajevo.

Radi se o zajedničkim aktivnostima Zavoda sa zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i Ministarstvom zdravstva KS koji će našim osiguranicima omogućiti liječenje ovom terapijom.

Predstavnici Društva psorijatičara Federacije Bosne i Hercegovine su istakli vidljive pozitivne pomake u radu Zavoda te kazali da su ovo ohrabrujuće informacije za sve osiguranike oboljele od psorijaze, koji će u Kantonu Sarajevo imati obezbjeđenu bilošku terapiju.

Sastanak sa Društvom psorijatičara FBIH i donošenje novih protokola za oboljele od psorijaze predstavlja korak naprijed ka unaprijeđenju liječenja i podrške te omogućava pristup inovativnim tretmanima i terapijama koje mogu značajno poboljšati kvalitet života osiguranika.

Uspostava Programa obezbijeđenja biološke terapije za liječenje oboljelih od psorijaze  je potpuno novi pristup u liječenju specifičnih oboljenja.

S obzirom da su osiguranici i pacijenti u Kantonu Sarajevo u stalnom fokusu novog menadžmenta, Zavod kontinuirano radi na unaprijeđenju prava svih osiguranika a ovo je samo jedan u nizu novih projekata.