Danas je Šef ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH Matan Meyer, uručio Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo multifunkcionalni analitički softver i pripadajuću opremu. Takođe,  za njihovu upotrebu , u okviru ove podrške, biće organizirani i adekvatni treninzi i obuka.

Donacija će pomoći u efikasnijoj analizi procesa i podataka u zdravstvenom sektoru i predstavlja nastavak saradnje Ambasade SAD-a u BiH, kao podrška aktivnostima koju zajednički provode direktor  ZZO KS Muamer Kosovac i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Uz zahvalnost, direktor je istakao da donirani analitički softver predstavlja vrijedan poklon Sjedinjenih Američkih Država, kao i  potvrdu da Zavod poduzima aktivnosti koje su u interesu osiguranika i građana. 

Primjena savremenih analitičkih sistema će unaprijediti segment analize podataka kojima raspolaže Zavod i istovremeno prevenirati eventualne nepravilnosti u zdravstvenom sektoru.

Doniranu opremu će koristiti uspostavljena Služba za kvalitet i nadzor sa Odjelom za informatičku podršku Zavoda, kroz sistem  unapređenja interenih kontrola, a sve s ciljem  podizanja kvaliteta  zdravstvene zaštite u našem kantonu.

Ova donacija još jednom  potvrđuje posvećenost SAD-a na unapređenju transparentnosti i smanjivanju potencijalnih koruptivnih rizika u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo, te je danas iskazana spremnost ka daljem nastavku ovakve saradnje.

Više detalja na linku:

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/vrijedna-donacija-vlade-sad-zavodu-zdravstvenog-osiguranja-kantona-sarajevo