Poštovani korisnici zdravstvenog sistema KS, u četvrtak 12.12.2019. g. u periodu od 14:30 do petka 13.12.2019 u 08:00 je planirana nadogradnja i unapređenje zdravstvenog informacionog sistema KS. U tom periodu će biti nedostupno za korištenje sljedeće: AIS/BIS i eDoktor. Molimo korisnike da u navedenom periodu obezbijede rad službi bez informacionog sistema.

Poštovani korisnici zdravstvenog sistema KS,

u četvrtak 12.12.2019. g. u periodu od 14:30 do petka 13.12.2019 u 08:00 je planirana nadogradnja i unapređenje zdravstvenog informacionog sistema KS.

U tom periodu će biti nedostupno za korištenje sljedeće: AIS/BIS i eDoktor.

Molimo korisnike da u navedenom periodu obezbijede rad službi bez informacionog sistema.