Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo produženo do 31.12.2023. godine

Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima
Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
produženo do 31.12.2023. godine

14.11.2022.g.

Zbog čestih upita o isteku elektronskih zdravstvenih knjižica, Zavod Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ovim putem napominje svoje osiguranike da je Upravni odbor Zavoda, a na prijedlog menadžmenta ,donio odluku o produženju važenja elektronskih zdravstvenih knjižica do 31.12.2023. godine.   

Dakle, svim osiguranicima kojima su elektronske zdravstvene knjižice istekle ili ističu prije 31.12.2023. godine, važenje istih će biti produženo automatski u sistemu do navedenog datuma.

  

Menadžment                                   
Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo