Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima Zavoda produženo do 31.12.2023. godine

Uvažavajući potrebe osiguranika, Upravni odbor Zavoda je na prijedlog menadžmenta donio odluku o produženju važenja elektronskih zdravstvenih knjižica na period do 31.12.2023. godine.   

Dakle, svim osiguranicima kojima elektronske zdravstvene knjižice ističu prije 31.12.2023. godine, važenje EZK će biti produženo do navedenog datuma.   

Svi novi osiguranici, kao i osiguranici kojima se postojeće EZK oštete ili ih izgube, u svakom momentu imaju pravo podnijeti zahtjev za izdavanje EZK u najbližu poslovnicu Zavoda.  

 

Menadžment i radnici Zavoda su u potpunosti opredjeljeni da osiguranicima obezbijede uslove za što jednostavniji pristup uslugama zdravstvene zaštite. 

Fokus na olakšavanju pristupa pravima, ali i približavanju i upoznavanju sa pravima koja im pripadaju Zavod će zadržati i u narednom periodu, zbog čega pozivamo naše osiguranike i predstavnike medija da aktivno prate web stranicu Zavoda.

  

                                                                                                                                                                          Menadžment Zavoda