Obavještavamo Vas da je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na poziciju rukovodilac odjela za računovodstvo - jedan (1) izvršilac po osnovu Javnog oglasa br. 01-30-9-20952/21 od 20.12.2021. godine i Dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20952-1/21 od 06.01.2022.godine, utvrdila termin za polaganje usmenog ispita

Usmeni ispit - Rukovodioc odjela za računovodstvo.pdf

Usmeni ispit će se održati 04.04.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u Sali za sastanke na X spratu zgrade Direkcije Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u ulici Ložionička br. 2.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom molimo kandidate da strogo poštuju utvrđeni termin za polaganje usmenog ispita, drže propisanu distancu od drugih kandidata kao i da se nakon završetka usmenog ispita ne zadržavaju u prostorijama Zavoda.

Svi kandidati su dužni ponijeti dokument sa slikom radi identifikacije