"Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem integralnog informacionog sistema Zavoda inovirao i unaprijedio postupak izdavanja odgovarajućih recepata, a koji će se od sada izdavati elektronskim putem za nekoliko stotina korisnika programskih lijekova enteralne prehrane za odrasle i bezglutenskog brašna. Uvedeni noviteti će smanjiti nepotrebno kretanje naših osiguranika i fizičke posjete KCUS-u, a sve u cilju zaštite osiguranika u vremenu pandemije i pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

16.04.2020

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

"Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem integralnog informacionog sistema Zavoda inovirao i unaprijedio postupak izdavanja odgovarajućih recepata, a koji će se od sada izdavati elektronskim putem za nekoliko stotina korisnika programskih lijekova enteralne prehrane za odrasle i bezglutenskog brašna. Uvedeni noviteti će smanjiti nepotrebno kretanje naših osiguranika i fizičke posjete KCUS-u, a sve u cilju zaštite osiguranika u vremenu pandemije i pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

Osiguranici koji su korisnici navedenih programa, upućeni su u ugovome apoteke potpisnice protokola o posebnim programima, a radi realizacije svojih elektronskih recepata koji će biti dostupni u sklopu aplikacije eApoteka. Recepti su generisani u redovnom vremenskom intervalu od 30 dana od datuma realizacije posljednjeg pisanog recepta.

 U narednom periodu, Zavod će se potruditi da na isti ili na sličan način, unaprijedì postupak izdavanja recepata i za druge posebne programe.

 Pozivamo naše osiguranike da poštuju preporuke struke i kriznih štabova, a mi ćemo nastaviti iznalaziti nove modalitete za olakšavanje svih procedura iz svoje nadleżnosti, ali i proširenje obima prava nas“ih osiguranika jer mi smo tu isključivo zbog vas.”

 Srdačan pozdrav

 ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO