Obzirom da ste napisali da ste na birou, u slučaju da ste se prijavili u propisanom roku, te da ste zdravstveno osigurani preko JU Služba za Zapošljavanje KS, zdravstvenu knjižicu ovjeravate u jednoj od ispostava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.