U najbližu Poslovnicu dostavljate obrazac ZO1 za prijavu člana koji se nalazi na stranici ZZO KS (popunjava uplatilac doprinosa). Uz obrazac, dostavljate i rodni list djeteta.