Da bi se izvršila refundacije sredstava za analize obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a koje se nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama , potrebno je na protokol Zavoda, uz zahtjev za povrat sredstava, dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize su urađene), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu daju mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.