Zahtjev za refundiranje sredstava za nabavljeni lijek trebate predati na KCUS-u koji je bio dužan nabaviti pomenuti lijek.Zavod zdravstvenog osiguranja prebacuje mjesećne tranše KCUS-u za materijalne troškove što podrazumjeva i nabavku lijekova.