Za prijavu supružnika na osiguranje sa prebivalištem na Kantonu Sarajevo, u najbližu Poslovnicu ZZO KS dostavljate obrazac za prijavu člana (popunjava uplatilac doprinosa, a isti se preuzima na sljedećem linku Zahtjev za prijavu/odjavu člana - KZZO SA) i kopiju vjenčanog lista ne stariji od 6 mjeseci.