Sve promjene se vrše kroz jedinstveni registar podataka Poreske uprave, te će i Vaša nova prijava biti usaglašena sa trenutnim prebivalištem. Elektronska zdravstvena knjižica je validna i možete je upotrebljavati.