Potrebno je na protokol Zavoda dostaviti zahtjev sa osobnim podacima, medicinsku dokumentaciju i fiskalni račun.