Saglasno članu 64. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22,  članu 27. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10, 75/13) i članu 6. stav 1. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10), osigurano lice ima pravo na slobodan izbor, naravno u zavisnosti od trenutne kapacitiranosti ljekara za kojeg se želite opredjeliti.