Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, zdravstvenu legitimaciju, također ovjerenu od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. Navedenu dokumentaciju, izuzev rodnog lista, kupujete u jednoj od naših poslovnica.