1. Za osiguranje supruge potrebna dokumentacija: 2. - Vjenčani list, ne stariji od 6.mjeseci; 3. -Prijava na Cips-a ne, starija od 6. mjeseci; 4. - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BIH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik; 5. -Obrazac ZO-3.prijava člana na zdravstveno osiguranje; 6. -Zdravstvena legitimacija. Obrazac ZO-3 i zdravstvenu legitimaciju možete naći u ispostavama Zavoda zdravstvenog osiguranja, te ih odnesete u PIO/MIO FBiH da popune i ovjere. Ukoliko je vanbračni supružmik treba rodni list , ne starije od 6 mjeseci umjesto vjenčanog lista.