Vezano za Vaš upit, za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, informišemo vas da od 01.01.2023. godine ovaj Zavod više nije nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.