Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo može Vam izdati potvrdu o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Za izdavanje potvrde da niste zdravstveno osigurani u Bosni i Hercegovini zahtjevom se obratite Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i Poreznoj upravi Republike Srpske .