Potrebna je kopija rodnog lista djeteta, popunjen i ovjeren obrazac prijave na osiguranje (ZO-1) i CIPS prijavnica djeteta