Obrazac A/BIH 1 - POTVRDA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU (veže se uz radni odnos – potvrda o upućivanju)