Djeca osiguranika imaju status u obveznom zdravstvenom osiguranju kao članovi obitelji osiguranika do navršene 15 godine života. Djeca osiguranika zadržavaju status člana obitelji osiguranika i nakon navršene 15 godine života ako su na redovitom srednjem, odnosno visokom obrazovanju prema propisima o redovitom školovanju, do kraja redovitog obrazovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Iznimno, djeci osiguranika koja su zbog bolesti ili ozljede prekinula redovito obrazovanje, produžava se pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za onoliko vremena koliko je trajala bolest, odnosno ozljeda. Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima prije navršene 15 godine života, odnosno za vrijeme trajanja redovitog obrazovanja, imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za sve vrijeme trajanja te nesposobnosti. Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju i djeca osiguranika koja su nakon navršene 15 godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava. Uz to, zdravstvenu legitimaciju ovaj Zavod uvijek ovjerava kada se radi o hitnom medicinskom slučaju. Svaki organ koji odlučuje o pravu ili obavezi stranke, dužan je da u roku od 30 dana, odnosno 60 dana, od dana zaprimanja zahtjeva, donese konačnu odluku.