Za izdavanje obrasca YN 111 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Holandiji - za redovne studente do 26 godina života ) potrebno je u nadležnu poslovnicu ZZO prema mjestu pebivališta dostaviti : 1. Potvrda o redovnom školovanju-školska potvrda za 2018/2019 (prevedana na naš jezik) 2. Dozvola o privremenom boravku u Holandiji (po osnovu redovnog školovanja) 3. Izvod iz medicinske dokumentacije (izdaje ljekar porodične medicine). (Za sve dodatne informacije javite se u nadležnu poslovnicu ZZO prema mjestu pebivališta).