Možete izvršiti prijavu člana porodice uz prilaganje određene dokumentacije: obrazac ZO-1, popunjen od strane obveznika uplate doprinosa, i rodni list djeteta.