ZZO KS vrši refundaciju za mrežicu za plastiku trbušnog zida ukoliko su ispunjene indikacije. Potrbno je dostavizi obrazac ZP6.1 koji izdaje i propisuje hirurg i otpusno pismo. Isto predati na protokol. Nakon odobrenja i ovjetre obrasca od strane ZZO KS predate nasvedenu dokumentaciju uz originalni račun na dalje postupanje.