Nakon gubitka EZK ili stare ZK osiguranik je dužan da ode do opštinskog organa i popini obrazac izjave o gubitku iste. Nakon tog sa ovjerenom izjavom o gubitku EZK dolazi do najbliže Ispostave gdje referentu zdravstvenog osiguranja predaje i istu, te se unosi u sistem napomena da je EZK izgubljena i vrši se reprint nove knjižice. Osiguranik dobija potvrdu o EZK ovjerenu od strane ZZOKS koju može koristiti u zdravstvenim ustanovama do dobijanja nove kartice a najduže mjesec dana. Nakon gore učinjenih koraka od strane osiguranika dosadašnja praksa je pokazala da se nova EZK dostavi u poslovnicu u max.7 radnih dana.