Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ,osigurano lice ima u trajanju od 14 mjeseci. Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom u članu 60. Stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće osiguraniku, a najduže 6 mjeseci, računajući od isteka prava na naknadu utvrđenu u članu 7. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad.