Da bi smo utvrdili iz kojeg razloga niste bili u mogučnosti podići svoju mjesećnu terapiju, moramo ispoštovati proceduru te je potrebno da predate zahtjev na protokol Zavoda sa pratećom medicinskom dokumentacijom.