Da bi se izvršila refundacije sredstava za analize obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a koje se nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama radi nedostatka reagensa, potrebno je na protokol Zavoda, uz zahtjev za povrat sredstava, dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize su urađene), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda KCU Sarajevo da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu daju mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.