Broj poreskog obveznika: JIB; Vrsta prihoda: 712 116; Općina: koja je u pitanju; Poziv na broj: registarski broj ili sve nule i na kraju mjesec u kojem se uplaćuje (npr.0000000007); Porezni period: mjesec na koji se uplata odnosi; Budžetska organizacija : ostaviti sve prazno ili nule (Vanbudžetski fond).