Da bi dobili potvrdu o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ili ne, potrebno je da podnesete zahtjev o izdavanju iste Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ukoliko niste u mogućnosti lično predati zahtjev na protokol Zavoda, postoji mogućnost da date svoje ovlaštenje-punomoć da neko u Vaše ime obavi cjelopkupan proces.