Potrebno je uputiti zahtjev sa medicinskom dokumentacijom i preporukom za kupljene lijekove.Ukoliko se radi o lijekovima koji se mogu dobiti bez recepta oni nisu predmet rada Komisije.