Prava iz zdravstvenog osiguranja koriste i članovi porodice osiguranika. Ukoliko je jedan od Vaših roditelja prijavljen na zdravstveno osiguranje potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, zdravstvenu legitimaciju, također, ovjerenu od strane obveznika uplate doprinosa, rodni list i potvrdu fakulteta da se nalazite na redovnom školovanju.