Potrebna dokumentacija za prenos osiguranja u drugu državu : 1.IZVORNO RJEšENJE O PENZIJI ILI UVJERENJE PIO SARAJEVO 2.LIČNA KARTA I UVJERENJE O PREBIVALIšTU (AKO NEMA LIČNU KARTU DOSTAVITI RJEšENJE O PRIVREMENOM BORAVKA NAJMANJE NA JEDNU GODINU ) 3.ODJAVA PREBIVALIšTA IZ BIH (AKO NIKADA NIJE IMAO PREBIVALIšTE U BIH DOSTAVITI OVJERENU IZJAVU ) 4.IZVOD IZ BANKE (IZ KOJEG SE VIDI DA SE BIH PENZIJA ISPLAĆUJE NA ADRESU U INOSTRANSTVU) 5.ODJAVITI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U ZZO KS I VRATITI ZDRAVSTVENU KNJIŽICU