Vaš poslodavac kao obveznik uplate doprinosa je obavezan da u Poreznoj Upravi FBiH izvrši prijavu osiguranja. Nakon toga pravo na zdravtsveno osiguranje će biti omogućeno. Da bi se izvršilo izdavanje EZK, potrebno je da se javite u najbližu ispostavu ZZO KS. Referent zdravstvenog osiguranja koji, u sistemu vrši provjeru da li je osiguranik prijavljen, unosi podatke za print nove knjižice. Osiguranik dobija potvrdu o EZK ovjerenu od strane ZZOKS koju može koristiti u zdravstvenim ustanovama do dobijanja kartice, a najduže mjesec dana. Nakon gore učinjenih koraka od strane osiguranika dosadašnja praksa je pokazala da se nova EZK dostavi u poslovnicu u max.7 radnih dana. Izdavanje EZK košta 2KM.