Zavojni material nije u domenu rada Komisije za lijekove.