26.09.2018. godine Rješenje je otpremljeno putem pošte na adresu KRALJA TVRTKA BR. 8, SARAJEVO, ali se isto vratilo sa oznakom "NEPOZNAT". Rješenje možete preuzeti na protokolu Zavoda.