Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284 ili 725-316, ili u ekonomskoj službi na broj 725-303.