U roku od tri dana sa nalazom specijaliste se možete javiti ordinarijusu porodične medicine kada će on dalje odlučivati o bolovanju.