Osiguranici koji imaju dole navedene indikacije imaju parvo na enteralnu prehranu I to preko Klinike za gastrohepatologiju KCU.Zavod ne uslovljava broj pacijenata. Indikacije za propisivanje enteralne prehrane : · postavljena perkutana endoskopska gastrostoma - PEG ili postavljena nazoenteralna sonda · upalne bolesti crijeva (ulcerozni kolitis i Crohnova bolest) - aktivna bolest · fistule probavne cijevi - razvijena tumorska kaheksija koja vitalno ugrožava pacijenta · sindrom kratkog crijeva