Zahtjev za refundiranje sredstava za kupljene lijekove trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje su indicirani pomenuti lijekovi,originalne račune apoteke u kojoj su kupljeni,prijavu CIPS-a i fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.