Kako niste zdravstveno osigurani pregled možete obaviti u jednoj od privatnih ginekoloških ordinacija.