Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uputio je ponovni poziv osiguranim licima Kantona Sarajevo da izvrše izbor doktora porodične medicine sa Ugovornim zdravstvenim timovima porodične medicine u sljedećim ustanovama: ·JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo,·Poliklinika Atrijum,·Zdravstvena Ustanova Alea Dr Kandić,·Privatna Zdravstvena Ustanova Eurofarm Centar,·Poliklinika Melius i·Poliklinika Sanasa, Svako osigurano lice ima obavezu da izvrši izbor doktora popunjavanjem Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora medicine odnosno doktora stomatologije. Osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite.