Zdravstveno osiguranje kao dio socijalnog osiguranja građana čini jedinstveni sistem u okviru kojeg građani ulaganjem sredstava, na način uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu, i druge oblike osiguranja na način utvrđen zakonom, dok je odredbom člana 87. Stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, 30/97, 07/02,70/80 i 48/11) propisano da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinose obustavlja se dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Navedena odredba svojim sadržajem potvrđuje već iskazan princio u kome građani ulaganjem sredstava osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa obligacionim odnosima. Neizvršavanjem obaveze/obligacije ulaganjem sredstava građanin/osiguranik gubi pravo na zdravstvenu zaštitu, što ničim ne isključuje gubitak prava na istu po drugom osnovom, kao što je pravo na hitnu medicinsku pomoć.