Pokušajte se informisati preko Ministarstvo za rad i socijalnu politiku vezano za pravo na mjesečnu naknadu za djecu sa poteškoćama u razvoju, odnosno djecu sa posebnim potrebama.